Internasyonalismo Taon 1 Bilang 1 (Enero-Hunyo 2009)

Printer-friendly version
AttachmentSize
PDF icon internasyonalismo_jan_june_2009.pdf51.29 KB

Narito na ang pinakahihintay ng lahat ng mga kasama at nagsusuring mga elemento sa Pilipinas: ang paglabas ng Internasyonalismo, ang pahayagan ng Internasyunal na Komunistang Tunguhin sa Pilipinas.

Ang laman ng unang isyu (Enero-Hunyo 2009) ay ang sumusunod:

Editoryal

Proletaryong Programa Ngayon: Komunismo

Bagong Henerasyon ng Manggagawa: Palaban sa Pakikibaka

Kasinungalingan ang Pambansang Kalayaan sa Panahon ng Imperyalismo

Usaping Cha-Cha: Usapin ng Burgesya Hindi ng Manggagawa

Repleksyon Hinggil sa Kaliwa sa Pilipinas

Ito ay nasa attachment at naka-PDF format. Maari kayong mag-download ng libreng PDF reader (acrobat reader) sa internet para mabasa ninyo ang Internasyonalismo, bilang 1.

Inanyayahan namin kayo na i-print ang Internasyonalismo, pag-aralan, komentohan, magmungkahi at higit sa lahat, ipamahagi sa iba pang seryosong mga nagsusuring elemento laluna sa hanay ng masang manggagawa.

Maraming salamat.