Mga unyon laban sa uring manggagawa

Printer-friendly version
Sa ika-19 siglo nakipaglaban ang mga manggagawa sa lansangan para ipagtanggol ang kanilang mga unyon at igiit ang kanilang karapatang mabuhay sa nagharing uri. Ngayon, ang mga gobyerno ng nagharing uri ay nakipaglaban para pigilan ang mga manggagawa na makibaka lagpas sa mga unyon at pigilan silang umalis sa mga organisasyong ito.

Ang mga unyon ba ngayon ay mga organisasyon na nagtatanggol sa interes ng uring manggagawa?

Ang mga unyon ba sa ating panahon ay mapigilan o malimitahan ang permanenteng mga atake sa kabuhayan ng mga manggagawa?

Ano ang kinabukasan ng pakikibaka ng manggagawa?

Paano tayo makibaka?

Site information: